Håndbog
Forbedringsforslag
Oversigt
Regelsæt
Informationssikkerhedsregler i AAMS11.06.2019
0000 Politikker, strategier og målsætninger
0012 Kvalifikationsniveau for undervisere25.08.2020
Institutionsstrategi 2015-202020.05.2020
Kvalitets- og ydelsespolitik, støttefunktioner27.10.2020
Kvalitetspolitik og -strategi, AAMS20.05.2020
Nøgletal til kvalitetsvurdering og - sikring af uddannelser20.05.2020
Oversigt over nøgletal20.05.2020
Persondatapolitik19.05.2020
Pædagogisk profil20.05.2020
Strategi for undervisning og didaktik 2017-202020.05.2020
Strategi for videngrundlaget 2018-202120.05.2020
Strategisk rammekontrakt 2018-202120.05.2020
Strategisk rammekontrakt, handlingsplan20.05.2020
Covid19-instrukser og flowcharts
Instruks for hygiejne og adfærd 13.05.2020
Instruks for håndtering af medarbejdere og studerende med symptomer, der kan være forenelige med COVID-19 13.05.2020
Jeg er nær kontakt - flowchart 24.11.2020
Jeg har fået besked om symptomer på sygdom - flowchart 27.08.2020
Jeg har fået symptomer på sygdom - flowchart 24.11.2020
Retningslinjer for ansvarlig håndtering af Covid-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner 07.10.2020
0100 Kvalitetshåndbog
0102 Beskrivelse af Aarhus Maskinmesterskoles kvalitetsstyringssystem 19.05.2020
0103 Procedure for fremstilling af procedurer 19.05.2020
0104 Procedure for udarbejdelse og revision af studieordninger 19.05.2020
0105 Procedure for udarbejdelse og revision af undervisningsplaner 15.11.2020
0106 Procedure for udarbejdelse af Campus-forløb 19.05.2020
Referencer i kvalitetssystemet 20.05.2020
0200 Prøver og eksamen
0202 Procedure for fremstilling af prøver og prøvespørgsmål19.05.2020
0203 Procedure for fremstilling af El-autorisationsprøve19.05.2020
0204 Procedure for klage over prøver19.05.2020
0206 Procedure for studerende der ikke har bestået en prøve eller er blevet syg i forbindelse med en prøve19.05.2020
0250 Bestemmelser for prøver28.10.2020
0251 Bestemmelser for brug af hjælpemidler til prøver19.05.2020
0252 Bestemmelser for censor, eksaminator og prøverådgiver19.05.2020
0300 Sikkerhed
0301 Procedure for registrering af personskader19.05.2020
0302 Procedure for instrueret person (elektrisk) 19.05.2020
0311 Procedure for sikkerhed i værksteder28.01.2020
0312 Procedure for sikkerhed i maskinlaboratoriet 28.01.2020
0313 Procedure for sikkerhed i autoteknologlaboratorierne 19.05.2020
0314 Procedure for sikkerhed i køle- og elmontagelaboratorier 28.01.2020
0315 Procedure for sikkerhed i ellaboratorier28.01.2020
0316 Procedure for sikkerhed i automationslaboratoriet28.01.2020
0400 Undervisning og praktik
0410 Procedure for håndtering af konflikter i undervisningen19.05.2020
0412 Procedure for håndtering af fortrolighed i studieprojekter19.05.2020
0420A Procedure for etablering af uddannelsesaftale, virksomhedspraktik19.05.2020
0420B Procedure for etablering af uddannelsesaftale, professionspraktik19.05.2020
0422 Procedure for efteruddannelse i STCW fagemner19.05.2020
0423 Procedure for forberedelse og gennemførsel af operationelt interview25.06.2020
0424 Procedure for afholdelse af duelighedsprøve i motorpasning19.05.2020
Koncept for kvalitetssikring af praktik20.05.2020
0500 Audit og ledelsens evaluering
0501 Procedure for registrering af forbedringsforslag, afvigelser, anbefalinger og nærved-hændelser19.05.2020
0503 Procedure for audit19.05.2020
0504 Auditplan22.05.2020
0506 Procedure for behandling af forbedringsforslag, afvigelser, anbefalinger og nærved-hændelser19.05.2020
Audit ekstern20.05.2020
Audit intern20.05.2020
Ledelsens evaluering af kvalitetssystemet20.05.2020
Oversigt over forbedringsforslag, afvigelser, anbefalinger og nærved-hændelser 20.05.2020
0600 Karakterer, evalueringer mv. (lov om gennemsigtighed)
0602 Procedure for læringsmiljøvurdering (studietilfredshed) 12.12.2019
0603 Procedure for studerendes og kursisters evaluering af undervisningen (1. + 4-6. og 8-9. semester)03.08.2020
0604 Procedure for undervisers og studerendes evaluering af undervisningen - KUN gældende for 7. semester i 2020, efterår25.06.2020
0605 Procedure for evaluering af studieophold i udlandet12.12.2019
0606 Procedure for undervisers og studerendes evaluering af undervisningen på MFU05.05.2020
0610 Procedure for medarbejdertilfredshedsundersøgelse12.12.2019
0620 Procedure for evaluering af praktik12.12.2019
0630 Procedure for censors evaluering af prøver12.12.2019
0651 Procedure for aftagerundersøgelse19.05.2020
0652 Procedure for dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse19.05.2020
Karakterer, evaluering mv. fra 2011 og frem20.05.2020
Koncept for evalueringer20.05.2020
Statistik over merit20.05.2020
0800 Adgangskursus
0801-A Studieordning for adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne11.08.2020
0801-B Eksamensordning for ½-årigt enkeltfags-forløb (Adgangskursus)11.08.2020
1100 Maskinmester
1100 Vejledning i kvalifikationsramme25.08.2020
1110 Studerende der begyndte 4. semester januar 2013 til og med 201520.05.2020
1120 Studerende der begyndte 1. eller 4. semester i 201620.05.2020
1130 Studerende der begyndte 1. eller 4. semester februar 2017 til januar 201920.05.2020
1140 Studerende der begynder 1. eller 4. semester august 2019 eller senere19.10.2020
1200 Kurser under lov om maritim uddannelse
1200-1 UV-plan for grundlæggende kursus i henhold til IGF-koden19.05.2020
1200-2 UV-plan for videregående kursus i henhold til IGF-koden 19.05.2020
1400 Teknolog-uddannelserne
Teknologuddannelser20.05.2020
1500 Manualer til kvalitetssikring
Manualer til kvalitetssikring20.05.2020
2000 Administrative procedurer
2005 Bestemmelser for optagelse og merit 19.05.2020
2010 Forhåndsgodkendelse og merit for kurser taget i udlandet 19.05.2020
2110 Procedure for håndtering af regler for studieaktivitet 19.05.2020
2120 Særlige vilkår 19.05.2020
2140 Procedure for behandling af udmeldte studerende 19.05.2020
2201 Procedure for planlægning af ordinære prøver 01.10.2020
2202 Procedure for planlægning af omprøver og sygdom i forbindelse med prøver 16.11.2020
2220 Procedure for indgåelse og fornyelse af praktikaftaler 19.05.2020
2251 Procedure for godkendelse og udpegning af censor, prøverådgiver og ekstra eksaminator 20.05.2020
2261 Bestemmelse for tilsynsførende 19.05.2020
2301 Procedure for dokumentation af uddannelse, kurser og eksamen 19.05.2020
2302 Procedure for genudstedelse af uddannelsesbeviser mv. 19.05.2020
2100 Persondataforordning (GDPR)
2101 Procedure for håndtering af databrud19.05.2020
Sprog - DK
Log ind
Søg