Håndbog
Forbedringsforslag
Oversigt
Regelsæt
Informationssikkerhedsregler i AAMS11.06.2019
0000 Politikker, strategier og målsætninger
0012 Kvalifikationsniveau for undervisere15.02.2021
Institutionsstrategi 2020-202513.01.2021
Kvalitets- og ydelsespolitik, støttefunktioner24.06.2021
Kvalitetspolitik og -strategi, AAMS24.06.2021
Nøgletal til kvalitetsvurdering og - sikring af uddannelser24.06.2021
Oversigt over nøgletal24.02.2021
Persondatapolitik24.06.2021
Pædagogisk profil24.06.2021
Strategi for etablering af maskinmesteruddannelsen i Viborg 2020-2025, jan. 2124.06.2021
Strategi for trivsel og fastholdelse 2020-2025 26.05.2021
Strategi for undervisning og didaktik 2020-2025, jan. 2113.01.2021
Strategi for videngrundlaget 2020-2025, jan. 2113.01.2021
Strategisk rammekontrakt 2018-202124.06.2021
Strategisk rammekontrakt, handlingsplan24.06.2021
Covid19-instrukser og flowcharts
Instruks for hygiejne og adfærd på AAMS27.03.2021
Instruks for håndtering af medarbejdere og studerende med symptomer på, eller smitte med, COVID-1927.03.2021
Jeg har fået symptomer på sygdom eller besked om positiv Covid-19 test - flowchart27.04.2021
Nær kontakt - flowchart19.03.2021
0100 Kvalitetshåndbog
0102 Beskrivelse af Aarhus Maskinmesterskoles kvalitetsstyringssystem 23.06.2021
0103 Procedure for fremstilling af procedurer23.06.2021
0104 Procedure for udarbejdelse og revision af studieordninger23.06.2021
0105 Procedure for udarbejdelse og revision af undervisningsplaner 25.03.2021
0106 Procedure for udarbejdelse af Campus-forløb23.06.2021
Referencer i kvalitetssystemet24.06.2021
0200 Prøver og eksamen
0202 Procedure for fremstilling af prøver og prøvespørgsmål23.06.2021
0203 Procedure for fremstilling af El-autorisationsprøve23.06.2021
0204 Procedure for klage over prøver23.06.2021
0206 Procedure for studerende der ikke har bestået en prøve eller er blevet syg i forbindelse med en prøve16.02.2021
0250 Bestemmelser for prøver23.06.2021
0251 Bestemmelser for brug af hjælpemidler til prøver23.06.2021
0252 Bestemmelser for censor, eksaminator, medbedømmer og prøverådgiver23.06.2021
0300 Sikkerhed
0301 Procedure for registrering af personskader29.01.2021
0302 Procedure for instrueret person (elektrisk) 02.02.2021
0303 Procedure for idriftsættelse af eget fremstillet laboratorieudstyr29.04.2021
0311 Procedure for sikkerhed i værksteder29.01.2021
0312 Procedure for sikkerhed i maskinlaboratoriet 02.02.2021
0313 Procedure for sikkerhed i autoteknologlaboratorierne 29.01.2021
0314 Procedure for sikkerhed i køle- og elmontagelaboratorier 01.02.2021
0315 Procedure for sikkerhed i ellaboratorier29.01.2021
0316 Procedure for sikkerhed i automationslaboratoriet02.02.2021
0400 Undervisning og praktik
0410 Procedure for håndtering af konflikter i undervisningen23.06.2021
0412 Procedure for håndtering af fortrolighed i studieprojekter23.06.2021
0420A Procedure for etablering af uddannelsesaftale, virksomhedspraktik20.04.2021
0420B Procedure for etablering af uddannelsesaftale, professionspraktik20.04.2021
0422 Procedure for efteruddannelse i STCW fagemner20.04.2021
0423 Procedure for forberedelse og gennemførsel af operationelt interview15.02.2021
0424 Procedure for afholdelse af duelighedsprøve i motorpasning15.02.2021
Koncept for kvalitetssikring af praktik24.06.2021
0500 Audit og ledelsens evaluering
0501 Procedure for registrering af forbedringsforslag, afvigelser og anbefalinger28.06.2021
0503 Procedure for audit23.06.2021
0504 Auditplan23.06.2021
0506 Procedure for behandling af forbedringsforslag, afvigelser og anbefalinger28.06.2021
Audit ekstern24.06.2021
Audit intern24.06.2021
Ledelsens evaluering af kvalitetssystemet24.06.2021
Oversigt over forbedringsforslag, afvigelser, anbefalinger og nærved-hændelser 24.06.2021
0600 Karakterer, evalueringer mv. (lov om gennemsigtighed)
0602 Procedure for læringsmiljøvurdering (studietilfredshed) 28.06.2021
0603 Procedure for studerendes og kursisters evaluering af undervisningen (1. + 4.-7. og 9. semester)23.06.2021
0604 Procedure for undervisers og studerendes evaluering af undervisningen (8. semester)23.06.2021
0605 Procedure for evaluering af studieophold i udlandet23.06.2021
0606 Procedure for undervisers og studerendes evaluering af undervisningen på MFU23.06.2021
0610 Procedure for medarbejdertilfredshedsundersøgelse23.06.2021
0620 Procedure for evaluering af praktik23.06.2021
0630 Procedure for evaluering af prøver23.06.2021
0651 Procedure for aftagerundersøgelse23.06.2021
0652 Procedure for dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse23.06.2021
Karakterer, evaluering mv. fra 2011 og frem24.06.2021
Koncept for evalueringer24.06.2021
Statistik over merit24.06.2021
0800 Adgangskursus
0801-A Studieordning for adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne23.06.2021
0801-B Eksamensordning for ½-årigt enkeltfags-forløb (Adgangskursus)16.02.2021
1100 Maskinmester
1100 Vejledning i kvalifikationsramme25.08.2020
1101 STCW-referencer i undervisningsplaner15.02.2021
1102 Simulator-scenarier (exercises 1-6)16.02.2021
1110 Studerende der begyndte 4. semester januar 2013 til og med 201520.05.2020
1120 Studerende der begyndte 1. eller 4. semester i 201620.05.2020
1130 Studerende der begyndte 1. eller 4. semester februar 2017 til januar 201923.06.2021
1140 Studerende der begynder 1. eller 4. semester august 2019 eller senere23.06.2021
1200 Kurser under lov om maritim uddannelse
1200-1 UV-plan for grundlæggende kursus i henhold til IGF-koden23.06.2021
1200-2 UV-plan for videregående kursus i henhold til IGF-koden 23.06.2021
1400 Teknolog-uddannelserne
Teknologuddannelser24.06.2021
1500 Manualer til kvalitetssikring
Manualer til kvalitetssikring24.06.2021
2000 Administrative procedurer
2005 Bestemmelser for optagelse og merit26.02.2021
2010 Forhåndsgodkendelse og merit for kurser taget i udlandet26.02.2021
2015 Procedure for håndtering af regler for studieaktivitet16.02.2021
2020 Særlige vilkår 26.02.2021
2025 Procedure for behandling af udmeldte studerende 16.02.2021
2030 Procedure for planlægning af ordinære prøver12.05.2021
2031 Procedure for planlægning af omprøver og sygdom i forbindelse med prøver16.02.2021
2040 Procedure for indgåelse og fornyelse af praktikaftaler16.02.2021
2050 Procedure for godkendelse og udpegning af censor, prøverådgiver og ekstra eksaminator26.02.2021
2051 Bestemmelse for tilsynsførende16.02.2021
2060 Procedure for dokumentation af uddannelse, kurser og eksamen16.02.2021
2061 Procedure for genudstedelse af uddannelsesbeviser mv. 16.02.2021
2100 Persondataforordning (GDPR)
2101 Procedure for håndtering af databrud02.02.2021
Documents in English
Documents in English - link02.02.2021
Sprog - DK
Log ind
Søg